Ca khúc
Con trâu
10:08 | 31/12/2021


Nhạc: TRỊNH TUẤN KHANH
Lời:     Phỏng đồng dao

Con trâu
Ảnh: internet(TCSH394/12-2021)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Thu trong ta (27/12/2021)
Huế mong anh về (12/10/2021)
Gửi Huế (07/10/2021)