Ca khúc
Huế đợi
14:40 | 04/01/2022


Nhạc và lời: Nguyễn Quang Thắng

Huế đợi
Tác phẩm "Cổ vũ" của cố NSNA Huỳnh Mẫn(TCSH43SDB/12-2021)

 

 

Các bài mới
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)
Huế mong anh về (12/10/2021)
Gửi Huế (07/10/2021)