Ca khúc
Mưa Hoàng thành
09:12 | 27/01/2022


Nhạc: CAO XUÂN DŨNG
Lời thơ: LÊ ÐỨC THÀNH

Mưa Hoàng thành
Ảnh: internet(TCSH395/01-2022)

 

 

Các bài mới
Xuống trần (06/05/2022)
Các bài đã đăng
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)