Ca khúc
Xuân Mẹ
08:50 | 28/01/2022


Nhạc: TRẦM THIÊN THU
Thơ: BÙI THỤY ÐÀO NGUYÊN

Xuân Mẹ
Ảnh: internet(TCSH396/02-2022)

 

 

Các bài mới
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)