Ca khúc
Hoàng hôn trên phá Tam Giang
14:12 | 08/04/2022


Nhạc: ÐỨC THANH
Thơ: MAI HỮU PHƯỚC

Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Ảnh: internet(TCSH397/03-2022)

 

 

Các bài mới
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)
Các bài đã đăng
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)