Ca khúc
Hoàng hôn trên phá Tam Giang
14:12 | 08/04/2022


Nhạc: ÐỨC THANH
Thơ: MAI HỮU PHƯỚC

Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Ảnh: internet(TCSH397/03-2022)

 

 

Các bài mới
Huế ru (10/03/2023)
Nón (16/02/2023)
Giấc mơ Huế (10/02/2023)
Con mèo (22/01/2023)
Các bài đã đăng
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)
Thu trong ta (27/12/2021)