Ca khúc
Xuống trần
10:31 | 06/05/2022


Nhạc: VIẾT DŨNG
Phỏng thơ: BÙI GIÁNG

Xuống trần
Thi sĩ Bùi Giáng - Ảnh: internet(TCSH398/04-2022)

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)