Ca khúc
Xuống trần
10:31 | 06/05/2022


Nhạc: VIẾT DŨNG
Phỏng thơ: BÙI GIÁNG

Xuống trần
Thi sĩ Bùi Giáng - Ảnh: internet(TCSH398/04-2022)

 

 

Các bài mới
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)
Các bài đã đăng
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)