Ca khúc
Xuống trần
10:31 | 06/05/2022


Nhạc: VIẾT DŨNG
Phỏng thơ: BÙI GIÁNG

Xuống trần
Thi sĩ Bùi Giáng - Ảnh: internet(TCSH398/04-2022)

 

 

Các bài mới
Huế ru (10/03/2023)
Nón (16/02/2023)
Giấc mơ Huế (10/02/2023)
Con mèo (22/01/2023)
Các bài đã đăng
Xuân Mẹ (28/01/2022)
Mưa Hoàng thành (27/01/2022)
Huế đợi (04/01/2022)
Con trâu (31/12/2021)