Ca khúc
Trường Sơn em đứng đợi bên đường
08:50 | 27/07/2022


Nhạc và lời: TRẦN KHÁNH NAM

Trường Sơn em đứng đợi bên đường
Ảnh: internet(TCSH401/07-2022)

 

 

Các bài mới
Thu vàng bay (06/09/2023)
Chiều Hàm Luông (05/07/2023)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)