Ca khúc
Trường Sơn em đứng đợi bên đường
08:50 | 27/07/2022


Nhạc và lời: TRẦN KHÁNH NAM

Trường Sơn em đứng đợi bên đường
Ảnh: internet(TCSH401/07-2022)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)