Ca khúc
Ðưa em về nhận mặt quê hương
09:21 | 03/08/2022

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: LÊ VIẾT TƯỜNG

Ðưa em về nhận mặt quê hương
Ảnh: internet(TCSH401/07-2022)

 

 

Các bài mới
Hạ bâng khuâng (08/06/2023)
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)