Ca khúc
Ðưa em về nhận mặt quê hương
09:21 | 03/08/2022

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: LÊ VIẾT TƯỜNG

Ðưa em về nhận mặt quê hương
Ảnh: internet(TCSH401/07-2022)

 

 

Các bài mới
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Màu tím Huế (25/12/2023)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)