Ca khúc
Ðưa em về nhận mặt quê hương
09:21 | 03/08/2022

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: LÊ VIẾT TƯỜNG

Ðưa em về nhận mặt quê hương
Ảnh: internet(TCSH401/07-2022)

 

 

Các bài mới
Tình Bolero (05/07/2024)
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Các bài đã đăng
Xuống trần (06/05/2022)