Ca khúc
Xin cầm đóa phượng giùm nhau
08:26 | 07/10/2022

Nhạc: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Thơ:   VIÊN CHÍNH

Xin cầm đóa phượng giùm nhau
Ảnh: internet(TCSH403/09-2022)

 

 

Các bài mới
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Màu tím Huế (25/12/2023)
Các bài đã đăng
Lời ru (26/08/2022)
Xuống trần (06/05/2022)