Ca khúc
Lá Tương Tư
15:54 | 13/10/2022


Nhạc: Trương Như Thoại
Lời: Nguyễn Phước Ái Duyên

Lá Tương Tư
Ảnh: internet(TCSH46SDB/09-2022)

Các bài mới
Con mèo (22/01/2023)
Chào Xuân mới (18/01/2023)
Làng Quê (06/01/2023)
Khi tôi về (13/12/2022)
Các bài đã đăng
Lời ru (26/08/2022)