Ca khúc
Lá Tương Tư
15:54 | 13/10/2022


Nhạc: Trương Như Thoại
Lời: Nguyễn Phước Ái Duyên

Lá Tương Tư
Ảnh: internet(TCSH46SDB/09-2022)

Các bài mới
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Lời ru (26/08/2022)