Ca khúc
Bóng hình ba
09:07 | 09/11/2022


Nhạc: LÊ PHƯỚC TIẾNG
Lời: NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI

Bóng hình ba
Ảnh: internet(TCSH404/10-2022)

Các bài mới
Hoài niệm (02/02/2024)
Màu tím Huế (25/12/2023)
Các bài đã đăng
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)