Ca khúc
Tiếng chim hoàng hôn
09:28 | 15/11/2022

Nhạc: NGUYỄN NGỌC HẢI
Phỏng thơ: MAI VĂN HOAN
Tiếng chim hoàng hôn
Ảnh: internet(TCSH404/10-2022)

 

 

Các bài mới
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)