Ca khúc
Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung
08:46 | 30/11/2022


Nhạc: NGỌC BÍCH
Thơ: NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

Nghe trong sỏi đá hát lời bao dung
Ảnh: internet(TCSH405/11-2022)

Các bài mới
Hạ bâng khuâng (08/06/2023)
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Các bài đã đăng
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)