Ca khúc
Người gánh nỗi buồn về biển
09:26 | 12/01/2023

Nhạc: VĨNH PHÚC
Thơ: LÊ TẤN QUỲNH

Người gánh nỗi buồn về biển
Ảnh: internet(TCSH406/12-2022)

 

 

Các bài mới
Thu vàng bay (06/09/2023)
Chiều Hàm Luông (05/07/2023)
Các bài đã đăng
Làng Quê (06/01/2023)
Khi tôi về (13/12/2022)
Bóng hình ba (09/11/2022)
Lá Tương Tư (13/10/2022)
Lời ru (26/08/2022)