Ca khúc
Gởi Huế
15:58 | 28/04/2023


Nhạc: Nguyễn Thu Thủy
Thơ:  Trần Hữu Hoàng

Gởi Huế
Huế xưa - Ảnh: st(TCSH48SDB/03-2023)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Nón (16/02/2023)