Ca khúc
Huế - tân cổ trao duyên
15:07 | 26/06/2023


Nhạc và lời: THANH NGUYỄN

Huế - tân cổ trao duyên
Ảnh: tư liệu(TCSH412/06-2023)

 

 

Các bài mới
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Hạ bâng khuâng (08/06/2023)
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)