Ca khúc
Huế - tân cổ trao duyên
15:07 | 26/06/2023


Nhạc và lời: THANH NGUYỄN

Huế - tân cổ trao duyên
Ảnh: tư liệu(TCSH412/06-2023)

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)
Các bài đã đăng
Hạ bâng khuâng (08/06/2023)
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)
Mẹ (18/04/2023)