Ca khúc
Thu vàng bay
09:20 | 06/09/2023


Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   NGÀN THƯƠNG

Thu vàng bay
Ảnh: internet(TCSH414/08-2023)

 

 

Các bài mới
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Các bài đã đăng
Chiều Hàm Luông (05/07/2023)
Hạ bâng khuâng (08/06/2023)