Ca khúc
Thu vàng bay
09:20 | 06/09/2023


Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   NGÀN THƯƠNG

Thu vàng bay
Ảnh: internet(TCSH414/08-2023)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Chiều Hàm Luông (05/07/2023)
Hạ bâng khuâng (08/06/2023)