Ca khúc
Ô Lâu xanh mãi xưa sau!
08:10 | 01/12/2023


Nhạc: TỊNH MỸ
Lời thơ: DUYÊN SANH

Ô Lâu xanh mãi xưa sau!
Ảnh: internet(TCSH417/11-2023)

 

 

Các bài mới
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)