Ca khúc
Ô Lâu xanh mãi xưa sau!
08:10 | 01/12/2023


Nhạc: TỊNH MỸ
Lời thơ: DUYÊN SANH

Ô Lâu xanh mãi xưa sau!
Ảnh: internet(TCSH417/11-2023)

 

 

Các bài mới
Hoài niệm (02/02/2024)
Màu tím Huế (25/12/2023)
Các bài đã đăng
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)
Thu vàng bay (06/09/2023)