Ca khúc
Màu tím Huế
15:16 | 25/12/2023


Nhạc: NGUYỄN TRỌNG QUÝ
Thơ:   TÔN NỮ THANH XUÂN

Màu tím Huế
Ảnh: tư liệu(TCSH51SDB/12-2023)

 

 

Các bài mới
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Tình mới (07/11/2023)
Huế tình ca (20/10/2023)