Ca khúc
Nghe hát trên sông Hương
15:02 | 06/02/2024

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: TRẦN NGỌC TRÁC

Nghe hát trên sông Hương
"Đò chiều" - sơn dầu của HS Lê Quý Long(TCSH420/02-2024)

 

 

Các bài mới
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng
Hoài niệm (02/02/2024)
Màu tím Huế (25/12/2023)
Tình mới (07/11/2023)