Âm sắc Huế
Nhớ Huế
08:32 | 26/07/2015

Nhạc: NGUYỄN TRUNG DŨNG
Thơ:   LÊ BÁ NGỮ

Nhớ Huế

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chiều Huế tím (23/04/2015)