Đặt mua Tạp chí Sông Hương THÔNG BÁO VỀ ĐẶT BÁO DÀI HẠN
DÀNH CHO BẠN ĐỌC TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ NGOẠI TỈNH


 

Đặt Tạp chí Sông Hương, kể  từ  tháng 1.2013, bạn đọc  tại Thừa Thiên Huế chỉ với 330.000đ và bạn đọc ngoại tỉnh 380.000đ (thêm 50.000đ cước phí bưu điện) gửi về tòa soạn, bạn sẽ được đưa báo đến tận nhà cả năm.

* Tại Thừa Thiên Huế:
Bạn đặt báo dài hạn xin liên hệ:
- Quầy Phát hành Báo chí (quầy số 2) Bưu điện Trung tâm, số 08 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế, điện thoại: 054. 3823453.

- Tại các điểm giao dịch Bưu điện trên địa bàn tỉnh, các điểm Bưu điện Văn hóa phường, xã, thị trấn...

- Tòa soạn Tạp chí Sông Hương, 9 Phạm Hồng Thái - Huế. Liên hệ với cô Phan Thị Thủy (kế toán), điện thoại: 0905488222, Emai: thuy83vn@gmail.com

* Bạn đọc ngoại tỉnh:
- Liên hệ cô Phan Thị Thủy, số điện thoại 0905488222. Hoặc đăng ký tên và địa chỉ của bạn qua Email: thuy83vn@gmail.com

- Liên hệ các Văn phòng đại diện của Tạp chí Sông Hương trong cả nước.

Thể thức thanh toán:
Gửi tiền đặt báo qua tài khoản số 177010000005841 Ngân hàng Công thương Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ với cô Phan Thị Thủy (kế toán), điện thoại: 0905488222, Emai: thuy83vn@gmail.com.

Bạn đặt báo cũng có thể chuyển tiền đặt báo qua bưu điện về địa chỉ: Phan Thị Thủy (kế toán), TẠP CHÍ SỐNG HƯƠNG, 9 - PHẠM HỒNG THÁI - HUẾ.

Mong quý bạn đọc tiếp tục đọc và ủng hộ Sông Hương!
Trân trọng cám ơn!


TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG NHỊP CẦU CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ, YÊU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

-------------------------------
Ghi chú: Những bạn đọc ngoại tỉnh đã gửi tiền đặt báo qua các tháng của năm 2012, tòa soạn sẽ không thu thêm tiền cước phí bưu điện đến thời hạn bạn đã trả tiền. Tòa soạn chỉ nhận thêm tiền cước phí từ tháng đặt báo tiếp theo.